Автоматичне нарахування банком процентів на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від ставки – Незаконно!

За останні кілька років, ПрАТ «Укрсиббанк» та інші банки з метою збільшення свого доходу за рахунок штрафних та інших санкцій вказують у кредитних договорах пункт, згідно з яким за користування кредитними грошима понад встановлений договором термін банк автоматично нараховує відсотки на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від базової ставки.

На мій погляд таке використання процентної ставки незаконно з боку банку так як фактично підміняється поняття штрафних санкцій і т.д., але судова практика останніх років, по-перше, не вважає, що таке використання заборонено, а по-друге, допускає використання різних видів штрафних санкцій за одне і те ж порушення.

Але це не привід скласти руки. Є достатньо правових підходів захищатися від неправомірних дій банку.

Нижче наводжу один їх таких у формі спростування на позовну заяву.

 

До _____________ районного суду міста Києва

 

Справа № ____________

Суддя _______________

 

Позивач (відповідач за первісним позовом):

______________________________

 

Відповідач (позивач за первісним позовом):

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»

61050 м. Харків, проспект Московський, 60

Тел. 044 529-02-69

Ідентифікаційний код: 09807750

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПАТ «УкрСиббанк» до _______________ про стягнення суми заборгованості за договором про надання споживчого кредиту

В провадженні ____________ районного суду міста Києва знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до ____________ про стягнення суми заборгованості за договором про надання споживчого кредиту, процентів нарахованих за користування кредитом та пені (далі Кредитний договір).

Відповідач не визнає позов, вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

            Обґрунтування позову.

Під час розгляду зазначеної справи мені стало відомо, що ПАТ «УкрСиббанк» застосовував підвищення процентної ставки за договором про надання споживчого кредиту від 13.08.2008 року (далі Кредитний договір). При цьому таке застосування від обґрунтовує тим, що у відповідності до п. 1.3.1. Кредитного договору за користування кредитними коштами понад встановлений договором термін банк автоматично нараховує проценти на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від ставки, вказаної в п. 1.3.1. Нарахування вищевказаної процентної ставки на прострочену суму основного боргу починається з дня виникнення простроченої суми основного боргу, а саме з наступного дня після дня не сплати або неповної сплати платежу встановленого у договорі. Проценти нараховуються на прострочену суму основного боргу за підвищеною ставкою до моменту погашення такої заборгованості.

Але таке нарахування є недійсним у зв’язку з нижчевикладеним.

  • Пп. 1.3.1. п. 1.3. Кредитного договору встановлено наступне: «Плата за користування кредитними коштами протягом перших 30 календарних днів, рахуючи з дати видачі кредиту, процентна ставка встановлюється у розмірі 10,50 % річних.

Після закінчення цього строку та кожного наступного місяця кредитування процентна ставка підлягає перегляду відповідно до умов договору. У випадку, якщо банк не повідомив позичальника про встановлення нового розміру процентної ставки на наступний місяць строку кредитування відповідно до умов договору, застосовується розмір процентної ставки, діючий за цим договором в попередньому місяці.

За користування кредитними коштами понад встановлений договором термін банк автоматично нараховує проценти на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від ставки, вказаної в п. 1.3.1. Нарахування вищевказаної процентної ставки на прострочену суму основного боргу починається з дня виникнення простроченої суми основного боргу, а саме з наступного дня після дня не сплати або неповної сплати платежу встановленого у договорі. Проценти нараховуються на прострочену суму основного боргу за підвищеною ставкою до моменту погашення такої заборгованості.»

Тобто, використовуючи вказаний підпункт Кредитного договору відповідач намагається довести суду, що вразі прострочення щомісячного платежу позичальником банк тимчасово застосовує підвищену процентну ставку 21,00 % до погашення вказаного прострочення.

Але, вважаю, що таке тлумачення підпункту Кредитного договору є невірним у зв’язку з наступним.

Згідно ч.ч. 1,3 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

За змістом статей 536 та 1054 ЦК України розмір процентної ставки є істотною умовою кредитного договору, щодо якої сторони повинні дійти згоди в належній формі.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно п. 4 ч. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» в редакції, яка була чинна на час укладання Кредитного договору та діяла до набуття чинності Законом України № 3795-VI від 22.09.2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг» у договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною.

Відповідно до п. 2 Розділу ІІ Перехідні положення Закону України № 3795-VI від 22.09.2011 року дія цього Закону не поширюється на кредитні договори,
укладені до набрання ним чинності.

На підставі чого вважаємо, що Кредитний договір має регулюватися Законом України «Про захист прав споживачів» в редакції, яка була чинна на час укладання Кредитного договору та діяла до набуття чинності Законом України № 3795-VI від 22.09.2011 року.

Таким чином, незважаючи на пункт у договорі про автоматичне нарахування процентів на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від ставки, законом на банк покладений обов’язок повідомити позичальника про таке збільшення.

Слід відзначити, що жодних повідомлень від банку про збільшення відсоткової ставки на адресу відповідача не надходило, що є порушенням п. 4 ч. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» в редакції, яка була чинна на час укладання Кредитного договору та діяла до набуття чинності Законом України № 3795-VI від 22.09.2011 року.

Враховуючи викладене вважаю, що в даному випадку банком в односторонньому порядку збільшено процентну ставку без дотримання умов договору та чинного законодавства щодо належного повідомлення боржника як споживача про настання передбачених договором обставин, які є підставою для підвищення процентної ставки, а також час дії та розмір підвищеної процентної ставки.

Таким чином, вказані вище дії банку суперечать чинному законодавству, отже є недійсними.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судовий збір» споживач звільняється від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їхніх прав.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 536, 626, 629, 638, 651, 1054 ЦК України, Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України № 3795-VI від 22.09.2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг», прошу:

  • Визнати недійсним збільшення Публічним акціонерним товариством УкрСиббанк» процентної ставки вдвічі від ставки, що визначена п. 1.3.1 кредитного договору № _________ від __________ 2008 року, укладеного між акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та ________________________ (10,50 %) за весь час його застосування.

ООО «Лизинговая компания «Эталон» — Лохотрон!!!

С целью, как можно выгоднее приобрести автомобиль, люди, к большому сожалению, попадаются на обман таких компаний как Лизинговая компания «Эталон» или «Автофинанс».

            Как это работает.

Человек находит в интернете объявление о продаже нового автомобиля. Например, на таких сайтах как Slando (OLX), Авториа и другие.

Реклама ООО «Лизинговая компания «Эталон» привлекает людей конкурентной стоимостью автомобиля по сравнению с другими продавцами. Плюс к этому, в объявлении говорится, что первая оплата незначительная — 10 % от стоимости автомобиля.

Вот, например, реклама этой компании размещенной в Slando (даю ссылку: http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/avtobus-baz-a079-52-prigorod-v-rassrochku-ID8oQnl.html):

«Пригородный автобус БАЗ А079.52 (Euro-4). Стоимость т\з – 410 000 гривен. Возможна ежемесячная выплата в аренду с правом выкупа от 6000 грн. Первая оплата от 42 тыс. грн. Автобус новый, на гарантии».

И дальше перечисляются технические данные автомобиля.

Условия выгодные, согласитесь.

Стоит заметить, что в объявлении в графе продавец записано не название ООО «Лизинговая компания «Эталон», а просто имя человека, например, Анна (как в вышеуказанном объявлении).

По моему мнению, это делается, потому что название компании «Эталон» уже давно на слуху, как компании где обманывают. А так клиент придет, подпишет договор финансового лизинга, заплатит деньги и только потом обратит внимание, с кем имеет дело.

Так вот. В результате человек звонит продавцу, а потом приезжает в офис, где ему подтверждают указанное в объявлении. Звучит это примерно так: «Заплатите 10 % от стоимости автомобиля, и через 7 дней автомобиль будет у Вас».

Как дальше проходит процедура?

Вы подписываете Договор, но время для его подписания специально подбирают так, чтобы у Вас как бы не было времени с ним ознакомиться, например, перед обедом.

Для чего?

Как сознательный человек вы хотите прочитать договор финансового лизинга, и только потом подписать, но… так как отделения банка могут закрыться на обед Вам предлагают быстро подписать договор на 12 страницах, пойти проплатить в банке оговоренную сумму, а потом читай, сколько влезет.

В сознании человека не возникает никаких сомнений не этот счет, потому как сравнивает эту контору с банком, где 99,9 % подписывают договора, не читая их, поскольку уверены, что все равно их чтение ничего не изменит и все равно придется подписать то, что предлагают.

Дальше.

После того, как деньги проплачены, Вы сразу возвращаетесь в «Еталон», где Вам дают подписать еще несколько дополнений к договору, как «формальность» уже, который Вы уже точно читать не будете.

Потом Вы идете домой весь в мыслях об автомобиле, который прибудет через неделю.

Но вскоре либо прочитав договор, либо узнав от сотрудников «Эталона», выясняется, что размер и порядок оплаты по договору предусмотрен в Дополнениях к договору.

Согласно этим дополнениям Вы должны заплатить не 10%, а 63% от стоимости автомобиля, а проплаченные Вами 10 % являются даже не авансом за него, а всего лишь комиссией за организационные мероприятия. К тому же, после оплаты Вами всех платежей автомобиль лизинговая компания вправе поставить в срок до 90 дней!!!

В общем, например, если автомобиль стоит 220 000 гривен, для того чтобы вам лизинговая компания передала в аренду автомобиль с последующей выплатой Вы должны заплатить 138 600 гривен.

Естественно Вас такой расклад дел не устраивает, и Вы требуете расторгнуть договор и вернуть деньги.

Договор они с вами разрывают, но деньги возвращать отказываются, ссылаясь на пункт договора о штрафе в 20 % в случае досрочного расторжения договора по вашей инициативе.

Следует обратить внимание, что такую деятельность ООО «Лизинговая компания «Эталон» и «Автофинанс» ведут по всей Украине. И пострадавших множество.

Что делать?

Единственно правильный способ вернуть деньги — обратиться в суд.

На данный момент однозначной судебной практики нет. Есть как позитивные, так и негативные решения судов различных инстанций.

На данный момент есть вменяемые и аргументированные решения судов, которые впоследствии станут основой для формирования однозначной судебной практики по вышеизложенному вопросу.

Также по моему мнению необходимо обращаться в органы контролирующие деятельность таких организаций, это: Нацкомфинуслуг и Инспекция по защите прав потребителей.

Адвокат Фумелев И.А.

Осторожно мошенники

Сейчас мошенники находят ваше объявление, например, на OLX, где Вы что-то продаете (товар/услугу).
У Вас для начала интересуются, без особого пристрастия, о вашем товаре/услуге, а потом делают заказ и просят номер Вашей карточки куда необходимо перечислить деньги.
Потом, через минут 20-30, Вам звонят и представляются сотрудниками банка, карточкой которого Вы пользуетесь. «Сотрудники банка» говорят, что некое юрлицо хочет перечислить Вам деньги, а так как карточка у Вас на физлицо, то это сделать невозможно. После чего просят Вас подойти к ближайшему банкомату и указать, когда вы там будете, чтобы они Вам перезвонили и проинструктировали, как сделать чтоб платеж прошел. Так как вы ожидаете платеж у вас это может не вызвать подозрение — на это мошенники и рассчитывают.
Если вы у банкомата, мошенники просят вставить карточку в банкомат и указать последние 3 цифры на обороте карточки и если вы сделали о чем вас попросили — прощайтесь с Вашими накоплениями!
Ни в коем случае не давайте данные своей карточки!!!!!

Адвокат Фумелев И.А.

Беспредел в суде

          Относительно недавно защищал интересы Клиента по делу о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии алкогольного опьянения повторно за год).

            В процессе рассмотрения дела мною был поставлен вопрос о возвращении админ дела обратно в ГАИ на доработку, так как дело не было надлежащим образом оформлено.

            Например, во-первых, протокол об административном нарушении на человека был составлен за час до получения вывода доктора, что человек был нетрезв, во-вторых, после получения вышеуказанного вывода, Клиенту выдали временный талон и отпустили восвояси, при этом уехал он домой на своем автомобиле (Приметка: автомобиль должны были задержать, о чем в протоколе инспектор должен был сделать запись), в третьих, справка о привлечении Клиента к ответственности в течении года должна быть пропечатана и подписана уполномоченным лицом – подпись отсутствовала; в четвертых, Клиенту на руки не выдали даже копию протокола. К выводу доктора тоже множество претензий, но это отдельно.

            В итоге, суд постановил, дословно цитирую: «Возвращаю, во вторник заберете решение (решение вынесли в Пт.)»

            Дальше внимание!!! Перезваниваю помощнице судьи во вторник, на что она говорит: «Мы передумали возвращать!!!

            Я: «Вы знаете, это первый раз в моей практике, чтобы ВОТ ТАК!!! И что дальше???»

            Сначала она обещала мне перезвонить и сказать, что дальше, но не перезванивала и на мои звонки не отвечала.

            В итоге, мне это все надоело и я, будучи решительно настроенным пошел в суд, собираясь посетить всех — от судьи, которая выносила решение и до председателя суда.

            Но, о чудо!!! Помощница судьи все-таки принесла мне постановление о возврате дела обратно в ГАИ!!!

            То есть, все-таки передумали опять!!!!

            Какой урок из этой истории.

            Фиксация ни под аудиозапись, ни протокольно в делах об админ нарушениях не ведется и соответственно можно предположить, что благодаря этим пробелам в законодательстве суд может вести, процесс как ему заблагорассудится и менять свои решения в какую угодно сторону.

            Что делать?

            Берем мобильный, включаем «Вкл. Видеозапись» или «Вкл. Аудиозапись» и записываем весь процесс. Процесс у нас открытый, а телефон не стационарная аппаратура.

Адвокат Фумелёв И.А.